Vår Process

1.

Förberedelse och Planering

I denna inledande fas sker ett initialt möte med er för att utföra en behovsanalys och definiera ert projektets omfång, inklusive tidsramar och budget. Vi upprättar en detaljerad projektplan som inkluderar alla nödvändiga aktiviteter, tidslinjer och tilldelning av resurser. Denna fas inkluderar även en riskanalys för att identifiera potentiella utmaningar och utarbeta strategier för att hantera dessa, vilket säkerställer ett smidigt projektflöde från start.

Rectangle 51-min
Rectangle 52-min

2.

Design och Utveckling

Under designfasen skapar vi en designspecifikation baserat på era krav. Vi presenterar designen för er för feedback och eventuella justeringar. När designen är godkänd, påbörjar vi utvecklingsfasen där lösningen implementeras enligt specifikationen. Denna fas innefattar även kvalitetssäkring och tester för att säkerställa att lösningen uppfyller alla kvalitetsstandarder och era krav.

3.

Implementering och Leverans

Denna fas fokuserar på installation och konfiguration av den utvecklade lösningen i er miljö. Vi tillhandahåller också nödvändig utbildning och support till er personal för att säkerställa en smidig övergång. Projektet överlämnas formellt till er med all nödvändig dokumentation, inklusive användarmanualer och underhållsguider, för att ni ska kunna navigera och underhålla systemet effektivt.

Rectangle 52 (1)-min
Rectangle 53-min

4.

Uppföljning och Utvärdering

Efter projektets avslut genomför vi uppföljningsmöten för att samla in er feedback om projektets utfall och kvaliteten på de levererade tjänsterna. Denna fas är avgörande för att utvärdera projektets framgång, identifiera lärdomar, och diskutera möjligheter för framtida samarbete. En slutrapport som inkluderar en översikt över projektets resultat, uppnådda mål, och eventuella avvikelser sammanställs och överlämnas till er.

Vårt Åtagande för Hållbarhet

På Talent Pool Sweden tar vi vårt ansvar för hållbarhet på stort allvar. Vi tror på att företag har en roll att spela när det gäller att göra en positiv förändring i samhället. Därför donerar vi 3% av vår vinst till organisationer som jobbar med att skapa en bättre och mer hållbar värld.

Våra valda organisationer inkluderar Amnesty International, en global rörelse som kämpar för att skydda människors rättigheter över hela världen, och Min Stora Dag, som verkar i Sverige för att uppfylla drömmar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Genom att stödja dessa organisationer, bidrar vi till att göra skillnad både på en social och individuell nivå. Vi tror att genom att investera i hållbarhet, kan vi hjälpa till att skapa en mer rättvis och inkluderande värld, samtidigt som vi bidrar till vår planets välbefinnande. På Talent Pool Sweden är vi stolta över att sätta handling bakom våra ord när det gäller hållbarhet.

Kontakta oss

Vi återkommer inom 2 timmar!